PEDALES

PEDAL PRIMO SUPER TENDERIZER CLASSIC ALUM (PEDPRI006)
EIGHTIES KICKSTART PEDAL (PEDEIG001)
PEDAL PRIMO JJ (PEDPRI001)
PEDAL CULT NYLON (PEDCUL000)
PEDAL PRIMO TURBO (PEDPRI005)
PEDAL ANIMAL RAT TRAP (PEDANI002)